top of page

Otkrijte mogućnosti učenja engleskoga jezika kroz univerzalni svijet umjetnosti - "ESL Through Art"

Jezik i umjetnost međusobno se nadopunjuju i pomažu jedno drugome. Kada neka ideja nije jasna u pisanom obliku, njezin vizualni prikaz može nam pomoći da je bolje shvatimo, a kada je vizualni prikaz zbunjujući, pisana verzija može olakšati razumijevanje. Programi učenja kroz umjetnost (LTA - Learning Through Art) potiču polaznike na raznovrsno učenje, pričanjem, istraživanjem, glumom i stvaranjem. Sudjelovanjem u kreativnom procesu, polaznici, i mali i veliki, usvajaju vještine planiranja i vođenja projekata, timskog rada i kritičkog mišljenja. Učenje kroz umjetnost može biti i način da se dopre do polaznika, osobito djece, koja inače imaju problema s praćenjem tradicionalnih nastavnih metoda i, što je još važnije, da se općenito razvija samopoštovanje i osobni razvoj svih polaznika.

 

Na temelju tih podatka u Sekvoja centru smo razvili poseban program učenja engleskog jezika kroz umjetnost (ESL Through Art) koji za cilj ima, uz pomoć univerzalnog jezika vizualnih umjetnosti, odgovarati na potrebe polaznika i premostiti njihove jezične barijere.

 

U našim programima učite strani jezik, ali i biti kreativni stvarajući svoje male umjetnine te razvijajući ljubav prema svemu lijepome.

Svi programi prilagođeni su prethodnoj razini znanja polaznika te se odvijaju u našim učionicama te u zagrebačkim muzejima.

Programi učenja engleskoga jezika kroz umjetnost
Programi učenja engleskoga kroz umjetnost "ESL Through Art"
 

U Sekvoja centru smo razvili poseban program učenja engleskog jezika kroz umjetnost - Engleski kroz umjetnost ili ESL through Art - koji za cilj ima, uz pomoć univerzalnog jezika vizualnih umjetnosti, odgovarati na potrebe polaznika i premostiti njihove jezične barijere.

 

Naš kurikulum koristi umjetnička djela kao katalizator za poboljšanje sposobnosti komunikacije na engleskome jeziku, učenje novog vokabulara, te jednako važno, izlaganje polaznika bogatstvu svjetskih kultura, mnoštvu umjetnosti i drugačijim iskustvima.

 

Ciljevi programa
 

Važno je naglasiti da ovom programu nije cilj ulaziti u duboke analize umjetničkih djela i teorija, već koristiti vizualnu umjetnost kao alat za učenje stranog jezika (prvenstveno engleskoga jezika). Temeljni smisao ili poruka nekog umjetničkog djela nisu toliko važni koliko nam je bitno pronaći zanimljive načine korištenja umjetničkih djela za podučavanje jezika i vokabulara, osobito u programima namijenjenim početnicima.

 

Polaznici programa upoznavat će se s pojedinim umjetničkim razdobljima, tehnikama i konkretnim djelima, no ne moraju ih uvijek razumjeti. Proces promatranja djela pružit će im referentne točke za stjecanje znanja stranog jezika – gramatike, vokabulara te u konačnici sposobnost slobodnog komuniciranja na stranome jeziku, prvenstveno engleskome.

 

 

Programi učenja engleskoga kroz umjetnost
Muzej suvremene umjetnosti Zagreb - Program učenja engleskoga kroz umjetnost
Što će polaznici naučiti?

 

  • Na osnovi prethodnog znanja, poboljšati znanje i sposobnost komunikacije na stranome jeziku.  

  • U jednakoj mjeri naučiti vladati pismenim i govornim elementima engleskoga jezika.

  • Iskusiti proces učenja koji je relevantan i smislen.

  • Razvijati povjerenje u sebe, svoje sposobnosti i znanje – kako jezika tako i opće kulture.

  • Naučiti poticati svoju kreativnost i kritičko razmišljanje i promišljanje svijeta oko nas.

  • Razviti te njegovati uvažavanje prošlosti, umjetnosti i svega lijepoga oko nas.

  • Naučiti obraćati pozornost na sličnosti i razlike.

  • Fokusirati se na interpretaciju i komunikaciju različitih ideja i mišljenja.

  • Zabaviti se u ležernom okruženju i upoznati nove ljude koji dijele interes za samo-razvoj i kontinuirano učenje.

  • Posjećivati zagrebačke muzeje i učiti engleski razgledajući umjetničke eksponate.

bottom of page